Tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers: Goed koopmansgebruik.

Belastingaangifte Goed Koopmansgebruik

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dien dan op tijd digitaal de aangifte inkomstenbelasting in of laat F&F je hierin ondersteunen.  Vanaf 1 maart kun je de belastingaangifte indienen. Je hebt tot 1 mei de tijd om jouw aangifte in te sturen. Eventueel kan er uitstel worden aangevraagd.

De meeste ondernemers doen al jaren de particuliere aangifte zelf. Maar bij de eerste aangifte na het starten van de onderneming (zzp-er, eenmanszaak, vof) blijkt de aangifte inkomstenbelasting opeens een stuk ingewikkelder te zijn geworden, waarbij uitgebreide financiële informatie moet worden ingevuld m.b.t. de onderneming. Gedegen kennis van de belastingregels is van groot belang voor de correctie invulling van de aangifte. Specialistisch advies kan je voordeel opleveren. Wellicht geven onderstaande tips je een duwtje in de goede richting!

Zorg dat de administratie volledig op orde is

Ik ga ervan uit dat je jouw financiële administratie geheel op orde hebt en de (digitale) boeken van het afgelopen jaar gesloten zijn. BTW-aangiftes en aangiftes loonheffingen zijn gedaan. Je hebt een kloppende verlies- en winstrekening, een balans en je kunt alle balansposten onderbouwen met onderliggende informatie volgens de regels van “goed koopmansgebruik”.

Goed koopmansgebruik betekent zoiets als de boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is, en past bij het type onderneming. (bron: belastingdienst)

Indien dit nog niet het geval is en jouw jaarcijfers niet in orde zijn kun je nog niet beginnen met de aangifte inkomstenbelasting. F&F kan je helpen met het afsluiten van het afgelopen jaar van de administratie.

Vraag jezelf af of je ondernemer bent of niet!

Dit is niet helemaal de juiste vraag. Jij vindt wellicht dat je heel ondernemend bezig bent, maar de belastingdienst hanteert zo haar eigen regels of je voor ondernemerschap in aanmerking komt. Je kunt bijvoorbeeld winst uit onderneming hebben (Dit kan ook parttime zijn naast een betaalde baan). Maar je kunt ook “resultaat uit overige werkzaamheden” hebben.  (Bv bij een incidentele klus). Iedere situatie heeft zo zijn eigen belastingvoordelen.

Maak gebruik van de eventuele belastingvoordelen: ondernemersaftrek!

In een eerder bericht heb ik de ondernemersaftrek al op een rijtje gezet. Over een deel van jouw winst hoef je wellicht geen belasting te betalen.

MKB winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen.

Privé-auto
Gebruikt je in de onderneming een vervoermiddel dat jouw eigendom dan mag je voor de zakelijke ritten € 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken. Dit is geen aftrekpost in jouw belastingaangifte maar dien je aan het einde van het jaar in jouw boekhouding te verwerken.

Zelfstandigenaftrek
Ben je ondernemer en voldoe je aan het urencriterium van 1225 uur dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Als starter heb je zelfs drie jaar recht op een verhoging van deze zelfstandigenaftrek. Alle gewerkte uren tellen mee. Dus ook de niet facturabele uren (zoals het lezen van dit bericht voor uw onderneming). Zorg wel voor een goed onderbouwde urenadministratie en hou dit bij. Eén keer per jaar onder de kerstboom met terugwerkende kracht jouw urenstaten bijwerken heeft wellicht niet de voorkeur.

Meewerkaftrek
Indien jouw partner meer dan 525 uur meewerkt zonder vergoeding kun je gebruik maken van meewerkaftrek. Ook deze uren moeten natuurlijk weer onderbouwd zijn.

Verzamel alle privé-zaken gedurende het jaar die van belang zijn voor de aangifte

Bovenstaande zaken zijn van belang voor het ondernemersdeel van de aangifte, maar een groot deel van de belastingaangifte heeft betrekking op jouw privé-situatie. Wel zo handig dat je weet wat je gaat tegenkomen en nog moet verzamelen (bv. digitaal of in een aparte map):

  • Jouw DigiD en dat van jouw partner indien van toepassing
  • Burgerservicenummers (BSN)
  • Jaaropgaven over het voorgaande jaar.
  • Overige inkomsten
  • Jaaroverzichten van jouw bankrekeningen, spaarrekeningen etc.
  • De WOZ-waarde van jouw woning en eventueel het jaaroverzicht van jouw hypotheek
  • Een overzicht van eventuele leningen en schulden
  • Een overzicht van eventueel aftrekbare zorgkosten, studiekosten, giften e.d.
  • Check of je voor toeslagen in aanmerking komt

F&F Belastingadvies kan je bij het bovenstaande adviseren en ondersteunen. F&F Belastingadvies is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en heeft jaarlijks de verplichting tot permanente educatie. Wel zo verstandig bij steeds veranderende belastingzaken en fiscale vraagstukken.